Շուկայի զարգացման պատասխանատու

Վաճառող֊խորհրդատու

Հեռախոսային վաճառք (Cold calling, Call Center)

Online վաճառք

Ծառայությունների վաճառք